Hoe worden de diensten van Thiro Training vergoed?

De kosten van de trainingen (begeleiding/behandeling) kunnen op verschillende manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van de wet waar je onder valt, waar je woont, welke zorg je al krijgt en welke zorgaanbieders al betrokken zijn. Ga vooral met ons in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Hieronder staan de mogelijkheden uitgelegd. 

Jeugdwet of WMO (gemeente)

Voor vergoeding vanuit de jeugdwet of Wmo kunt u gebruik maken van een PGB, via een onder aanneming die wij hebben met een zorginstelling of via een maatwerkvoorziening. 


PGB: u doet een aanvraag bij de gemeente. Samen vullen we het PGB plan + ondersteuningsplan in. De gemeente kan dan een extra gesprek aanvragen waarin je toelicht (eventueel zijn wij daar ook bij aanwezig), wat de reden is dat u deze zorg nodig heeft, welke doelen u wilt behalen en wat de werkwijze is.


Onder aanneming: wij hebben met meerdere organisaties, verspreid door het land een onder aanneming lopen. De gemeente betaald dan de zorgaanbieder uit en wij hebben met de zorgaanbieder contracten afgesloten. 

 

Maatwerkvoorziening: in bijzondere gevallen, kunnen we werken vanuit een maatwerkvoorziening. We overleggen dan met de gemeente wat de mogelijkheden zijn. 

 

WLZ (zorgkantoor)

Voor vergoeding vanuit de WLZ kunt u gebruik maken van een PGB of via een onder aanneming die wij hebben met een zorginstelling.


PGB: als u een PGB heeft, dan bepalen we samen wat de reden van zorg is, wat de doelen zijn en welke zorg activiteiten we ondernemen. We leggen dit vast in een ondersteuningsplan en zorgovereenkomst. Deze zorgovereenkomst verwerkt u in het PGB portaal. 


Onder aanneming: wij hebben met meerdere organisaties, verspreid door het land een onder aanneming lopen. Het zorgkantoor betaald dan de zorgaanbieder uit en wij hebben met de zorgaanbieder contracten afgesloten.

 

Zorgverzekeringswet (zorgverzekering)

Via de zorgverzekeringswet van de gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Dit is een groepsprogramma gericht op het verbeteren van iemands leefstijl, met als doel afvallen. Criteria:

  • Personen met overgewicht (BMI >25) in combinatie met een samenhangend gezondheidsrisico en/of co-morbiditeit 
  • Volwassenen met voldoende motivatie om deel te nemen aan een twee jaar durend programma 
  • Personen die deel kunnen nemen in een groep en zelfstandig naar een locatie kunnen reizen (tenzij het programma op de woongroep plaats vindt). 


Particulier

U kunt onze trainingen ook betalen middels particuliere gelden. We overleggen hierin samen en komen tot een passend voorstel