Trainingen voor begeleiders

Programma's voor begeleiders & zorginstellingen

Wij helpen begeleiders & zorginstellingen

vooruit met een leefstijlbeleid

20+

samenwerkingen met zorginstelligen.

50+

samenwerkingen met woongroepen.

150+

woon- & ambulant begeleiders getraind.

Een professionele oplossing

Net als dat wij moeten letten op onze leefstijl is dit ook van belang voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Alleen hebben zij net wat extra begeleiding nodig. Het kan lastig zijn om hier als begeleider of ouder mee aan de slag te gaan. Dat is niet zo gek, want de begeleiding is intensief en leefstijl doe je er niet even bij. Leefstijlbegeleiding is een vak. En leefstijlbegeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme al helemaal.

Wij bieden twee oplossingen voor organisaties

1. Het leefstijl programma voor woongroepen

We gaan een jaar lang op verschillende manieren aan de slag met dit programma. Doel is om gezond leefstijlbeleid te ontwikkelen en ook direct te implementeren. Dit doen we in samenspraak met bewoners, begeleiders en ouders.

We kijken eerst naar wat er op groepsniveau gebeurt. Pas daarna richten we ons op het individu. We zorgen ervoor dat een er een gemeenschappelijke visie is op het thema leefstijl en hier draagvlak voor is. 

We trainen begeleiders in verschillende workshops. Onderwerpen zijn gedragsverandering, de fysieke, sociale en professionele omgeving en de ondersteuning van de begeleider in het verbeteren van de leefstijl van de bewoners.

De samenwerking met de werkgroep (hier zitten begeleiders en eventueel ouders of bewoners in) is belangrijk om ambassadeurs/aandachtsfunctionarissen te creëren op de woongroep en zij zorgen voor de verandering en draagvlak binnen het team. 

Om echt een succes te creëren, vinden wij dat bewoners succeservaringen en plezier moeten ervaren. Ons programma is dan ook leuk om te doen voor bewoners, begeleiders en ouders. Het moet niet nog moeilijker worden, maar juist makkelijker. Dit kan door goed naar de begeleider te luisteren en processen efficiënter en simpeler te organiseren.

5 stappen in het programma

1. Kick-off
2. Observaties & onderzoek
3. Workshops voor begeleiders & bewonders
4. Werkgroep voor ontwikkelen & implementatie
5. Aan de slag met voeding & bewegen

Voordelen van het jaarprogramma

Inmiddels hebben we bij 9 woongroepen het jaarprogramma uitgevoerd. De resultaten zijn veelbelovend:

  • Bewoners vallen af en hebben meer zelfvertrouwen;
  • Bewoners hebben meer inspraak op wat er wordt gegeten;
  • Begeleiders kopen & koken gemakkelijker en met plezier gezonde maaltijden;
  • Bewoners, begeleiders en ouders zijn het eens over voedingsbeleid;
  • Voeding wordt efficiënter ingekocht en er is minder verspilling.

2. Train de begeleider

Met de train de begeleider cursus bereiken we dat ambulant- en woonbegeleiders de vaardigheden hebben om de leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme te verbeteren. We maken hen bewust, vergroten de kennis en geven de praktische handvatten om hier verandering in te brengen.

De cursus is interactief en word gegeven door Thiro van Zijl en Anne-Marie Janssens. Zij hebben jaren ervaring in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ en in de leefstijl wereld als geregistreert leefstijlcoach. 

Begeleiders van verschillende zorginstellingen doen mee in de cursus. Hierdoor leren begeleiders van elkaar, doen ze nieuwe ideeën op en wordt hun netwerk vergroot. 

De ambitie is dat begeleiders geschoold zijn zodat iedereen met een verstandelijke beperking en/of autisme de kans heeft op een gezond leven. 

4 sessies in het programma

1. Workshop leefstijl in relatie tot mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
2. Inspiratiesessie met succesfactoren voor het creëren van draagvlak op de werkvloer
3. Van Droom naar Werkelijkheid: het maken van een leefstijlplan en verbinden van de omgeving.
4. Individuele sessie, waarin je reflecteert op de doelen & eigen handelen.

Voordelen van de training voor begeleiders

Organisaties hebben een leefstijlbeleid dat ontwikkeld is samen met de cliënten, begeleiders en verwanten.

  • Teams werken vanuit een visie rondom leefstijlthema's bij de client.
  • Begeleiders zijn bewust en hebben meer kennis over leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme
  • Cliënten kunnen gezonder gaan leven, doordat begeleiding weet wat wel en niet gepast is binnen een (on)gezonde leefstijl en kunnen hierin samenwerken met de omgeving.

''Leefstijlbegeleiding is een vak en doe je er niet even bij''

Energiek en doortastend, dat is hoe ik Thiro zou omschrijven. Met enthousiasme heeft Thiro onze leidinggevenden laten zien hoe je met kleine veranderingen grote resultaten boekt. In de workshops gingen we meteen zelf aan de slag, waardoor je de kennis leert toepassen en eigen maakt.

Berdien Griffioen-Lokhorst

Programma manager vitaliteit bij Amfors 

Ik hoor ook alleen maar positieve berichten van begeleiders. 

Zij zijn enthousiast en het is belangrijk dat het onderwerp leefstijl duurzamer onder de aandacht blijft.

Renate van den Broek-Bumann

Manager zorg en dienstverlening bij Cello


Benieuwd naar de resultaten die we behalen?

Vitaal leiderschap Amfors

Bij de sociale werkplaats Amfors hebben we trainingen gegeven aan leidinggevenden over bewegen op de werkvloer. Leidinggevenden bewegen samen met de medewerkers meerdere keren per week tijdens het werk door middel van korte beweegmomentjes

Gezond voedings en beweeg patroon Gemiva SVG

Bij Gemiva SVG zijn we op twee woongroepen aan de slag gegaan om een leefstijlbeleid te ontwikkelen en implementeren. De inkoop zit weer onder budget en is gezonder. De sfeer rondom het avondeten is verbetert en bewoners vallen af