Train de begeleider training

Een langdurig programma met een grote impact 

Van druk en ongezond naar plezier en gezond

 1. Begeleiders hebben het druk, maar hoeveel aandacht krijgt leefstijl?
 2. Begeleiders missen visie en strategie vanuit het management
 3. Clienten, begeleiders, verwanten en het management discussiëren over de leefstijl aanpak
 4. Clienten hebben leefstijl doelen, maar deze worden niet behaald
 5. De motivatie voor een gezonde leefstijl ontbreekt, maar de noodzaak is er wel


 • Gelukkig kan het ook anders


Teams en organisatie in de zorg die werken met mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme helpen wij naar een gezonde leefstijl. Clienten zitten lekker in hun vel, voelen zich fit en zijn zelfredzaam. Begeleiders zijn gemotiveerd en hebben de kennis. Verwanten zijn enthousiast over de aanpak. En het management ervaart positieve effecten op de korte en lange termijn. 

Nieuwsgierig? Plan dan een kennismaking in. 

Een jaarprograma voor woongroepen 

De woongroep gaat vooroplopen in het aanpakken van de leefstijl problematiek onder cliënten binnen de organisatie. In de aanpak wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur om tot keuzes te komen. Er komt een duidelijke visie en een strategische doelstelling. We ontwikkelen een praktische beleidsnotitie gezonde leefstijl. Zowel vanuit het management als de werkvloer wordt deze visie uitgedragen en komt de aanpak terug in de dagelijkse begeleiding. 

Begeleiders ondersteunen cliënten in (het aanleveren van) een gezonde leefstijl. De locatie ontwikkelt in samenwerking met begeleiders en andere betrokken een leefstijl beleid waarmee zij aan de slag gaan. Er is draagvlak in het team om met leefstijl aan de slag te gaan en meer dan 70% van de begeleiders zijn gemotiveerd en enthousiast. Locaties faciliteren gezonde voeding en voldoende beweging en kunnen op individueel niveau inspelen op de wensen en behoeften van de cliënten. Een samenwerking wordt opgezet met stakeholders, zoals sportverenigingen, buurtsportcoaches, gemeenten en vrijwilligers. 

Het programma

1. Kick Off 

Met de Kick-off geven we een start aan het jaarprogramma. 

2. Observaties en onderzoek

Kennismaking met de bewoners, niveau, wensen en mogelijkheden verkennen. We doen een 0-meting rondom de planning, inkoop, bereiding en voorraad beheer van het (avond)eten. 

3. Workshop begeleiders

In overleg stemmen we het thema van deze workshop af. Voorstellen vanuit onze kant zijn: hoe betrek je de sociale en professionele omgeving, een gezonde fysieke omgeving, het vinden van partners in de omgeving naar meer beweging of hoe coach je de bewoners naar meer beweging in en buiten huis. 

4. Werkgroep

De werkgroep bestaat uit de ambassadeurs van het project. Zij zorgen voor het monitoren, doorontwikkelen, en de uitvoering van acties. Zij worden daarmee expert rondom leefstijlverandering op de woongroep. 

5. Verbeteren voedingsproces

In samenspraak met de bewoners en de werkgroep passen we de planning, inkoop en bereiding aan en zorgen we ervoor dat dit gezonder, lekkerder en efficiënter is. 

6. Webinair

Ouders/verzorgers worden in het traject betrokken om het draagvlak en daardoor de impact te vergroten. Hun wensen en ideeën worden meegenomen in het traject. 

7. Wekelijks sportmoment

In samenwerking met de gemeente, buurtsportcoaches en MBO/HBO opleidingen zorgen we voor een wekelijks sportmoment (45x per jaar) op het niveau van de deelnemers. 

8. 

Ouders/verzorgers worden in het traject betrokken om het draagvlak en daardoor de impact te vergroten. Hun wensen en ideeën worden meegenomen in het traject. 

 • Ideeën generator
 • Uitgeschreven beleidsplan voor de woongroep
 • Makkelijke, lekkere en goedkope recepten voor woongroepen Werkboek voor cliënten en begeleiders om met leefstijl aan de slag te gaan
 • Gedragsveranderingstechnieken voor begeleiders
 • Toolbox met effectieve strategieen en werkvormen
 • Proces en effect evaluatie 

Een gezonde cultuur

Als team ontwikkel je een leefstijl plan waar de cliënten, begeleiders, verwanten en andere stakeholders mee aan de slag gaan. Er is draagvlak in het team. Een gezonde maaltijd is eerder regel dan uitzondering, waarbij er nog steeds ruimte is voor een keer chips of een pizza. Beweging is een vast onderdeel van de dagelijkse zorg. Persoonlijke gesprekken worden indien mogelijk lopend gehouden. Begeleiders hebben met elkaar gesprekken over de leefstijl van de cliënten. En de verwanten zijn tevreden over hoe er wordt gegeten en bewogen bij de cliënten. 

Er is een leefstijlplan opgesteld en begeleiders hebben de kennis om hiermee aan de slag te gaan. Voorbeelden van resultaten zijn:
 • De richtlijnen zijn opgesteld en duidelijk. Zowel cliënten, begeleider als verwanten staan hierachter.
 • De eetmomenten zijn lekker en gezond. Cliënten helpen mee met de boodschappen, koken en opruimen. 
 • Beweegmomenten worden dagelijks aangeboden, dit kan een wandeling zijn, een beweegvideo in de woonkamer of een sport moment met een enthousiaste begeleider.
 • Hulpmiddelen worden ingezet in de dagelijkse begeleiding. 
 • Er is samenwerking tussen client, begeleider en verwanten over de leefstijlverandering op individueel en/of groeps niveau. 


De resultaten zijn voor een team van een woongroep anders dan voor een ambulant begeleider team. Deze zullen we in de kennismaking samen afstemmen. 


Over de training 

 • Energieke uitstraling van onze mensen en ervaring met mensen met lvb en/of autisme
 • Een praktische cursus met een wetenschappelijke invalshoek
 • Actuele thema's die aanspreken waar je enthousiast van wordt
 • Sparren met collega's van andere organisaties
 • Een combinatie tussen theorie en ervaren

We kunnen zowel een workshop van 2 uur geven als meerdere workshops. Afhankelijk van de wensen bespreken we dit samen in een kennismakingsgesprek.

Vanaf €2500,-

Een langdurig programma voor woongroepen en organisaties
Enthousiast? Mooi zo, laten we dan eens kennismaken!

Tijdens een persoonlijk gesprek vertel ik je graag meer en verkennen we of de aanpak van Thiro Training past bij jouw team. Klik op de knop hiernaast om een kennismaking met Thiro in te plannen.