Sportprogramma’s

Hele dagen op je kamer zitten, gamen en vlogs kijken… Dat is vaak niet wenselijk. Zowel voor de deelnemer als voor ouders en/of begeleiders die zich zorgen maken. Onze sportprogramma’s zijn onder andere hiervoor; door middel van sport en bewegen plezier ervaren en in beweging komen. Letterlijk en figuurlijk! Maar wel voor een hoger doel, dit kan van alles zijn, zoals bij deze deelnemer: minder op zijn kamer zitten, oefeningen leren die hij thuis kan doen, plezier ervaren en buiten zijn en de frisse lucht voelen. Dit doen we door in samenspraak met de deelnemer, begeleiders en/of ouders een programma samen te stellen, dat past bij de wensen en mogelijkheden. Sport is hierbij het middel en dus niet het doel.

Leefstijlcoaching

Het ontdekken van de wereld, zelfvertrouwen hebben of blij zijn met jezelf. Soms kan het zijn dat jouw leefstijl ervoor zorgt dat dit niet altijd mogelijk is. Een gezonde leefstijl kan zowel fysiek als sociaal grote voordelen hebben. Om hier te komen is het noodzakelijk dat er door middel van kleine stapjes gewerkt wordt. De focus zit op de pijlers voeding, bewegen en gedrag. We werken hierbij altijd vanuit het fundament, voor ons is dat: bewustwording, PLEZIER en kennis. Hierbij houden we rekening met jouw doelen, mogelijkheden en situatie en hebben we nauw contact met de sociale en professionele omgeving.

Coaching zorglocaties

Voor begeleiders van jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking en/of autisme is een belangrijke rol weggelegd om de leefstijl te verbeteren. Cello, ‘t Geerke, heeft hier het afgelopen jaar geweldige resultaten in gehaald. Door een werkgroep samen te stellen, met twee enthousiaste begeleiders zijn we aan de slag gegaan. Onder andere door een teamvergadering, twee ouderoverleggen, het aanpassen van de menulijsten, een thema bijeenkomst voor de deelnemers, een paar observaties en werkgroepoverleggen. De resultaten bij de bewoners zijn onder anderen:
– gewichtsafname
– meer plezier, kennis en bewustwording omtrent leefstijl thema’s
– meer zelfvertrouwen