De kracht van bewegen en spel bij mensen met een verstandelijke beperking

Het gaat even niet lekker, je hebt een baal dag en je bent geïrriteerd (wat overigens heel normaal is en iedereen wel eens heeft). Hoe doorbreek ik (Thiro van Zijl) patronen tijdens een coach sessie?

Ik gebruik de kracht van bewegen en spel. Eerst vraag ik: hoe voel je je op een schaal van 1 tot 10? Na het spelletje ga ik dit nog een keer te doen. Om jouw patronen te doorbreken doe ik een spelletje waarbij we door middel van het spelletje in beweging komen, zoals steen, papier, schaar. We spelen niet het standaard spelletje, maar als je hebt verloren moet je gaan staan. Op geven moment verlies ik een aantal potjes achter elkaar, waardoor ik steeds moet staan. Het kan ook andersom, dat jij steeds moet staan. En ja hoor…. We lachen samen steeds harder en de irritatie wordt minder… Het gevolg is: we kunnen zelfs weer terug naar de leefstijl coaching en stappen zetten.

Als antwoord op de vraag: hoe voel je je op een schaal van 1 tot 10 krijg ik vaak het volgende antwoord:

Voor het spelletje:
Antwoord: 1
Na het spelletje:
Antwoord: 7
Ik vraag: kunnen we hier iets van leren?
Antwoord: dat het helpt om te gaan bewegen op het moment dat ik even een baal moment heb.

Een fantastisch groot inzicht, wat volledig vanuit jou kan komen. Ik heb niks over bewegen gezegd toen ik het spelletje uitlegde, enkel dat je moet gaan staan als je verliest. Ik zeg: chapeau! Weer een klein stapje waar we samen op verder kunnen bouwen in het coachen naar een gezonde(re) leefstijl.