Individuele leefstijlcoaching

In een programma op maat verbeteren wij de gezondheidsvaardigheden van iemand met een verstandelijke beperking en/of autisme. Wij werken altijd intensief samen met ouders/verzorgers en professionele omgeving.

De drie fases

Om de vaardigheden en nieuw gedrag te ontwikkelen en daarna te behouden betrekken wij altijd de ouders/verzorgers en de professionele omgeving. Wij hebben na vier weken, na acht weken en daarna om de drie maanden een evaluatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om tussentijds met elkaar te bellen en mailen over de voortgang.

Kennismakingsfase

Wij starten met een onderzoek, waarin de mogelijkheden en problemen in kaart worden gebracht op het gebied van voeding, bewegen en gedrag. Dit doen wij door gesprekken, observaties en het afnemen van testen en vragenlijsten. Hiervan wordt een verslag gemaakt en dit wordt in een adviesgesprek besproken met de ouders/verzorgers en professionele omgeving. Het resultaat is een concreet plan voor verbetering van de leefstijl van de deelnemer.

Werkfase

In de eerste periode maken we na vier en na acht weken de balans op. Daarna werken we steeds in periodes van drie maanden, met indien nodig tussentijds contact. In deze periodes wordt er van ouders/verzorgers en de professionele omgeving verwacht dat zij in samenwerking met de deelnemer en de trainer aan de doelen werken.

Onderhoudsfase

Om de resultaten te borgen en om een terugval voorkomen, bouwen we, als de gewenste resultaten behaald zijn, de begeleiding rustig af. Deze fase markeren we door een overdracht aan de ouders/verzorgers en professionele omgeving.

Meer weten over onze werkwijze bij individuele leefstijlcoaching. Bel ons voor een gratis kennismakingsgesprek.

Leefstijlcoaching autisme