Kleine stapjes zorgen voor een groot resultaat

Wij geloven dat we door wat meer te bewegen en wat gezonder te eten hele grote resultaten kunnen halen op het gebied van leefstijl in de gehandicaptensector. Wij geven de juiste handvatten, zodat we samen kleine, laagdrempelige stappen zetten.

Begeleiders, ouders en andere betrokken zijn essentieel om een gezonde leefstijl te realiseren voor de doelgroep. Dit doen wij door middel van een programma op maat, wat we samen realiseren vanuit jullie mogelijkheden en wensen en onze ervaringen binnen de sector.

De kansen voor leefstijl verandering in de gehandicaptenzorg:

Leefstijlthema’s zijn momenteel een hot item. Helaas zien wij dat deze trend nog onvoldoende aandacht krijgt binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg of dat het ontbreekt aan succesvolle interventies. Dit zijn de cijfers:

  • Aantal mensen met obesitas in Nederland: verstandelijke beperking: 24% (2014) vs 15% landelijk gemiddeld (2018).
  • Mensen met een verstandelijke beperking zijn op hun 50ste net zo fit als als 70-80 jarigen zonder verstandelijke beperking.

Dit vinden wij schokkend, waardoor wij graag in samenwerking met organisaties, gemeenten en anderen de leefstijl van jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking verbeteren. Wij geloven in gelijke kansen en een inclusieve samenleving. Daarom hebben wij een programma ontwikkeld voor locaties binnen de gehandicaptenzorg. Juist het werken met de sociale en professionele omgeving is van groot belang voor leefstijlverandering.

Aangepast sporten

Coaching, workshops en cultuurverandering voor een gezonde(re) leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking.

In het programma is aandacht voor voeding, bewegen en gedragsverandering. Met als doel het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid van mensen met een verstandelijke beperking.

1. Cultuurverandering

Toewerken naar een positieve, gezonde (leefstijl)cultuur waarbij bewuste en onderbouwde keuzes worden gemaakt ter verbetering van de gezondheid van de cliënt.

2. Coaching

Teamcaching op de thema’s voeding, beweging en gedrag waardoor begeleiders en verwanten de juiste handvatten hebben om iemand met een verstandelijke beperking te ondersteuning op leefstijlthema’s.

3. Individuele zorgvragen

Individuele mogelijkheden worden bekeken waarbij er in een driehoek (ouder, begeleider en Thiro Training) samengewerkt wordt om de bewoner naar een gezonde(re) leefstijl te begeleiden.

Leefstijlverandering, voor wie?

Wij richten ons op organisaties binnen de verstandelijke gehandicaptensector. Onze programma’s zijn geschikt voor zowel ouderinitiatieven, zorginstellingen, woonlocaties en dagbestedingsplekken.

Wij creëren een gezonde cultuur, waarbij we de kennis en bewustwording vergroten van zowel de medewerkers, begeleiders als bewoners. Dit doen we door een workshops, werkgroep overleggen, vergaderingen en diverse anderen werkvormen.

Leefstijl in de gehandicaptensector

Wetenschappelijke onderbouwing van onze programma’s

Het programma is opgesteld aan de hand van de informatie die bekend is uit onderzoek en vanuit praktijkervaringen. Op dit moment zijn we de eerste effectmetingen aan het uitvoeren van het programma. Wij verwachten dat we in de toekomst meer kunnen vertellen over de resultaten. Mocht je al meer informatie willen over het tot stand komen van het programma en de effectmeting, neem dan contact met ons op.

We werken met veel plezier voor: