Kleine stapjes zorgen voor een groot resultaat

Wij geloven dat we door wat meer te bewegen en wat gezonder te eten hele grote resultaten kunnen halen op  het gebied van leefstijl in de gehandicaptensector. Wij geven de juiste handvatten, zodat we samen kleine, laagdrempelige stappen zetten.

Begeleiders, ouders en andere betrokken zijn essentieel om een gezonde leefstijl te realiseren voor de doelgroep. Dit doen wij door middel van een programma op maat, wat we samen realiseren vanuit jullie mogelijkheden en wensen en onze ervaringen binnen de sector.

De kansen voor leefstijl verandering in de gehandicaptensector:

De verstandelijke gehandicaptensector vaart momenteel mee op de ontwikkelingen die er zijn in de maatschappij op het gebied van een gezonde leefstijl. Dit is niet voldoende. De transfer dient namelijk ook gemaakt te worden naar de woonlocatie met de begeleider, ouders en andere betrokkenen en natuurlijk de bewoner. Indien dit niet gebeurd zullen mensen met een beperking een nog grotere risico groep zijn voor gezondheidsrisico’s.

De cijfers

  • Aantal mensen met obesitas in Nederland: verstandelijke beperking: 24% (2014) vs 15% landelijk gemiddeld (2018).
  • Mensen met een verstandelijke beperking zijn op hun 50ste net zo fit als als 70-80 jarigen zonder verstandelijke beperking.

Dit vinden wij schokkend, waardoor wij graag in samenwerking met organisaties, gemeenten en anderen de leefstijl van jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Aangepast sporten

Coaching, workshops en cultuurverandering voor een gezonde leefstijl van de bewoner

Wij zetten ons in voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij vergroten het aantal minuten bewegen per week en verbetering de voeding van de client. Met als doel het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid.

1. Cultuurverandering

Toewerken naar een positieve, gezonde (leefstijl)cultuur waarbij bewuste en onderbouwde keuzes worden gemaakt ter verbetering van de gezondheid van de client.

2. Coaching

Persoonlijke of teamcaching door op de thema’s voeding,  beweging en gedrag zorgen voor ervoor dat begeleiders en verwanten de juiste handvatten hebben om aan de slag te gaan.

3. Individuele zorgvragen

Individuele mogelijkheden worden bekeken waarbij er in een driehoek (ouder, begeleider en Thiro Training) samengewerkt wordt om de bewoner naar een gezonde(re) leefstijl te begeleiden.

Leefstijlverandering, voor wie?

Wij richten ons op organisaties binnen de verstandelijke gehandicaptensector. Onze programma’s zijn geschikt voor zowel ouderinitiatieven, zorginstellingen, woonlocaties en dagbestedingsplekken.

Wij creëren een gezonde cultuur, waarbij we de kennis en bewustwording vergroten van zowel de medewerkers, begeleiders als bewoners. Dit doen we door een workshops, werkgroep overleggen, vergaderingen en diverse werkvormen.

Leefstijl in de gehandicaptensector

We werken met veel plezier voor: