Kleine stapjes zorgen voor een groot resultaat

Wij geloven dat we door wat meer te bewegen en wat gezonder te eten hele grote resultaten kunnen halen op  het gebied van leefstijl in de gehandicaptensector. Wij geven de juiste handvatten, zodat we samen kleine, laagdrempelige stappen zetten. Hierdoor komen we tot grote resultaten.

Hardlopen met een beperking

Meer bewegen

Gezonder eten

Laagdrempelige acties

Het gevaar van de leefstijl in de zorg sector:

Mensen met een verstandelijke beperking zijn op hun 50ste net zo fit als als 70-80 jarigen zonder verstandelijke beperking. De verstandelijke gehandicaptensector vaart momenteel mee op de ontwikkelingen die er zijn in de maatschappij op het gebied van een gezonde leefstijl. Dit is niet voldoende. De transfer dient namelijk ook gemaakt te worden naar de woonlocatie en de bewoner. Indien dit niet gebeurd zullen mensen met een beperking een nog grotere risico groep zijn voor gezondheidsrisico’s.

Gezondheidrisico’s

  • obesitas
  • diabetes
  • hart en vaatziekten
  • depressies
  • klachten aan het bewegingsapparaat
Sporten met een beperking

Wij zetten ons in voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij vergroten het aantal minuten bewegen per week en verbetering de voeding van de client. Met als doel het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid.

1. Cultuurverandering

Toewerken naar een positieve, gezonde (leefstijl)cultuur waarbij bewuste en onderbouwde keuzes worden gemaakt ter bevordering van de gezondheid van de client.

2. Coaching

Persoonlijke of teamcaching door onze coaches op de thema’s voeding,  beweging en gedrag zorgen voor ervoor dat begeleiders de juiste handvatten hebben om aan de slag te gaan.

3. Individuele zorgvragen

Individuele mogelijkheden worden bekeken waarbij er in een driehoek (ouder, begeleider en Thiro Training) samengewerkt wordt om de bewoner naar een gezonde(re) leefstijl te begeleiden.

Voor wie?

Wij richten ons op organisaties binnen de verstandelijke gehandicaptensector. Onze programma’s zijn geschikt voor zowel ouderinitiatieven, zorginstellingen, woonlocaties en dagbestedingsplekken.

Wij creëren een gezonde cultuur binnen jouw organisatie of locatie waarbij we de kennis vergroten van zowel de medewerkers, begeleiders als bewoners.

We werken met veel plezier voor:

Neem contact op